Q1 2019  - w trakcie

 • Definiowanie podziału godzinowego w wydarzeniu i przypisywaniu odrębnych trenerów i stawek

Q2 2019

 • Przypomnienia o zadaniach
 • Przygotowanie skryptu Javascript do osadzenia na własnej stronie WWW z listą szkoleń
 • Przebudowa widoku szczegółów Klienta, Sprzedaży (timeline aktywności, historia zmian, lista zadań, notatek w formie przejrzystej listy na osi czasu)
 • Obsługa listy rezerwowej – automatyczne przeniesienie uczestnika gdy zwolni się miejsce
 • Oznaczenie, który status uczestnictwa zajmuje miejsce a który określa uregulowaną płatność uczestnika Pozwala to na elastyczniejsze zarządzanie statusami, segmentowanie uczestników oraz automatyczne monitorowanie dostępności miejsc

Q3 2019

 • Generator certyfikatów na podstawie szablonu
 • Przebudowa widoku szczegółów  Wydarzenia (timeline aktywności, historia zmian, lista zadań, notatek w formie przejrzystej listy na osi czasu)
 • Rozszerzenie statystyk sprzedaży o wskaźnik SV (Sales Velocity)
 • W szczegółach Sprzedaży pokazanie rozszerzonej analizy skuteczności sprzedaży na podstawie historycznych działanie jakie działania z klientem przybliżają do zamknięcia sprzedaży

Q4 2019

 • Zmiana głównego adresu do aplikacji klientów: tomcrm.pl na tomcrm.app
 • Tworzenie szablonów cenników