Q3/Q4 2019

  • Przypomnienia o zadaniach
  • Przygotowanie skryptu Javascript do osadzenia na własnej stronie WWW z listą szkoleń
  • Przebudowa widoku szczegółów Klienta, Sprzedaży (timeline aktywności, historia zmian, lista zadań, notatek w formie przejrzystej listy na osi czasu)
  • Obsługa listy rezerwowej – automatyczne przeniesienie uczestnika gdy zwolni się miejsce
  • Oznaczenie, który status uczestnictwa zajmuje miejsce a który określa uregulowaną płatność uczestnika Pozwala to na elastyczniejsze zarządzanie statusami, segmentowanie uczestników oraz automatyczne monitorowanie dostępności miejsc
  • Generator certyfikatów na podstawie szablonu
  • Przebudowa widoku szczegółów  Wydarzenia (timeline aktywności, historia zmian, lista zadań, notatek w formie przejrzystej listy na osi czasu)
  • Rozszerzenie statystyk sprzedaży o wskaźnik SV (Sales Velocity)
  • W szczegółach Sprzedaży pokazanie rozszerzonej analizy skuteczności sprzedaży na podstawie historycznych działanie jakie działania z klientem przybliżają do zamknięcia sprzedaży
  • Tworzenie szablonów cenników