Aplikacja do zarządzania szkoleniami w dziale HR

 Zobacz, jak łatwe może być

planowanie i organizowanie szkoleń

Na potrzeby działów HR przygotowaliśmy dedykowaną apikację do zarządzanie szkoleniami pracowników, planowania potrzeb, komunikacji oraz prowadzenia ocen.

 

Zalety rozwiązania

 • Zwiększenie efektywności i obniżenie kosztów pracy w dziale HR
 • Centralizacja danych o pracowniku
 • Możliwość dopasowania systemu do indywidualnych potrzeb
 • Dostęp przez przeglądarkę internetową
 • Integracja z  systemem kadrowym, LDAP
 • Wysokie bezpieczeństwo, spełnia wymogi GIODO/RODO

Przetestuj aplikację do zarządzania szkoleniami

Kluczowe funkcje

 • Planowanie szkoleń
 • Podział szkoleń na statusy
 • Opis szkolenia, załączniki i dokumnety
 • Filtrowanie szkoleń po dowolnym parametrze
 • Kopiowanie szkoleń
 • Obsługa potrzeb szkoleniowych
  • Zgłoszonych przez pracowników i menadżerów
  • Akceptowanie zgłoszeń przez dział HR
  • Przekształcenie zgłoszenia w szkolenie z automatycznym przypisaniem zgłaszającego jako uczestnika
  • Powiadomienia e-mail
 • Listy rezerwowe
  • Obsługa maksymalnej liczby miejsc na liście rezerwowej
  • Ustawienie statusu jaki otrzymuje uczestnik zapisany na listę rezerwową
  • Przenoszenie uczestnika z listy rezerwowej na listę uczestników
 • Szkolenia e-learning (LMS)
 • Różne sposoby zapisywania uczestnika
  • Przypisywanie uczestników na podstawie reguły: dział, stanowisko,
  • Pojedyncze zapisywanie się pracownika
  • Zapisywanie pracownika przez przełożonego lub menadżera HR
 • Lisy obecności i eksport do excela
 • Ankiety i testy przedszkoleniowe i poszkoleniowe
 • Ustawienie czy zapisanie na szkolenie wymaga potwierdzenia obecności przez uczestnika
 • Baza dostawców i sal szkoleniowych
 • Automatyczne, personalizowane powiadomienia e-mail:
  • o zapisaniu pracownika na szkolenie do Opiekuna/Przełożonego
  • do Opiekuna/Przełożonego o zapisaniu się pracownika
  • o zbliżającym się terminie szkolenia do Uczestników/Trenera/Opiekuna
  • o zakończeniu ważności szkolenia
  • o zmianach w szkoleniu (miejsce, data, trener) do Uczestników/Trenera
  • o wykorzystaniu budżetu do Opiekuna/Przełożonego
 • Wysyłka masowych wiadomości do dowolnej grupy odbiorców
  • Możliwość ustawienia terminu wysyłki
  • Szablony treści wiadomości definiowane dla każdego szkolenia oddzielnie
  • Możliwość personalizowania treści wysyłki
 • Budżety szkoleniowe
  • Przypisywanie budżetów do szkolenia
  • Obliczanie wykorzystania budżetu wg stawki za uczestnika, stawki za dzień szkoleniowy lub kwoty za całe szkolenie
  • Raport wykorzystania budżetów z podziałem na działy
 • Koszty szkoleniowe
  • Podział kosztów na typy: budżetowe i realizowane
  • Możliwość stworzenia własnej listy kosztów
  • Eksport kosztów do Excela
 • Raporty szkoleniowe
  • Wykorzystania trenerów w zadanym okresie oraz statystyki dni szkoleniowych
  • Wykorzystanie budżetów szkoleniowych
  • Pracownicy, którzy odbyli dane szkolenie; nie posiadają kompetencji
  • z danego szkolenia; posiadają kompetencje w danym zakresie
 • Profile pracowników, historia szkoleń
 • Employee self-service
 • Import/Eksport pracowników z Excela
 • Integracja z systemem kadrowym
 • Integracja z Active Directory

Training management software