System zarządzania szkoleniami

tomCRM to system zarządzania szkoleniami z funkcjami CRM kompleksowo wspierający zarządzanie szkoleniami w firmie szkoleniowej.

System pozwala na zarządzanie szkoleniami, uczestnikami i rezerwacjami, dokumentami szkoleń oraz sprzedażą i klientami.

Aplikacja do zarządzania szkoleniami

 

Zarządzanie szkoleniami i uczestnikami

Zarządzanie szkoleniami i uczestnikami to podstawowe funkcje w systemie. Pozwalają na zarządzanie listą szkoleń z podziałem m.in. na typy (otwarte, zamknięte), rodzaje, statusy.

W ramach danego szkolenia można zarządzać listą uczestników, statusów rezerwacji czy też kosztami budżetowymi i poniesionymi. Do każdego szkolenia, oprócz rozbudowanego opisu można dodać dowolną liczbę dokumentów.

Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów

System posiada moduł Sprzedaży i Klienci. Dzięki funkcjom zarządzania ofertowaniem, lejkiem sprzedaży oraz celami sprzedaży pozwala na odpowiednią organizację pracy, gromadzenie danych i monitorowanie pracy handlowców.

Moduł KLIENCI pozwala na tworzenie kartoteki klienta i gromadzenie najważniejszych informacji typu: listy osób kontaktowych, uczestników szkoleń, notatek, złożonych ofert, dokumentów i zadań związanych z aktywnością pracownika.

Efektywne układanie grafiku szkoleń

Dzięki grafikowi szkoleń w prosty sposób możesz monitorować zajętość danych dni kalendarzowych. Każdy status szkolenia posiada własny kolor co pozwala w prosty sposób odróżniać pozycje w grafiku. W kalendarzu możesz korzystać z metody „przeciągnij i puść” aby w szybki sposób zmienić terminy szkoleń.

Proste zarządzanie uczestnikami i rezerwacjami

Uczestnik dodany do szkolenia jest jednocześnie przypisany do Klienta. W ten sposób buduje się bazę uczestników, którą można wykorzystać w kolejnym przypisaniu uczestnika do innego szkolenia. Wybór z listy odbywa się błyskawicznie, bez ponownego wpisywania danych osobowych i kontaktowych. Dzięki temu tworzy się również historia obecności uczestnika.

Zarządzanie budżetem i monitorowanie rentowności szkoleń

System do zarządzania szkoleniami to nie tylko lista szkoleń i uczestników. Dzięki modułowi finansów użytkownicy mogą rejestrować wydatki planowane i poniesione z podziałem na rodzaj i typ kosztu dla każdego szkolenia oddzielnie lub przypisywać je do projektu szkoleniowego (grupa szkoleń).

Tak zgromadzone dane pozwalają to na monitorowanie rentowności szkolenia i w prosty sposób określania marży.  Moduł pozwala na filtrowanie  i generowanie zestawień do dalszej analizy danych co ułatwi podejmowanie decyzji.

Użytkownicy i uprawnienia

Każdy Użytkownik może posiadać odrębne uprawnienia do własnych lub wszystkich danych zgromadzonych w poszczególnych modułach tomCRM. Moduł pozwala tworzyć grupy uprawnień np. dyrektorzy, trenerzy, handlowcy, do których przypisywani są Użytkownicy.

Integracja ze stroną WWW

tomHRM posiada API dzięki któremu integrację ze swoją stroną WWW możesz wykonać samodzielnie. Taką integrację możemy również wykonać za ciebie.

API pozwala na:

  • pobieranie listy szkoleń
  • pobieranie szczegółów szkoleń
  • przekazywanie danych o zamówieniu z formularza rezerwacji umieszczonego na stronie WWW

Planujesz wdrożenie CRM?Zapytaj o ofertę