Aplikacja do zarządzania szkoleniami

tomCRM jako aplikacja do zarządzania szkoleniami z funkcjami CRM kompleksowo wspiera zarządzanie szkoleniami w firmie szkoleniowej. Aplikacja pozwala na zarządzanie szkoleniami, uczestnikami i rezerwacjami, dokumentami szkoleń oraz sprzedażą i klientami.

Aplikacja do zarządzania szkoleniami

 

Zarządzanie szkoleniami i uczestnikami

Zarządzanie szkoleniami i uczestnikami to podstawowe funkcje w aplikacji tomCRM. Pozwalają na zarządzanie listą szkoleń z podziałem m.in. na typy (otwarte, zamknięte), rodzaje, statusy. W ramach danego szkolenia można zarządzać listą uczestników, statusów rezerwacji czy też kosztami budżetowymi i poniesionymi. Do każdego szkolenia, oprócz rozbudowanego opisu można dodać dowolną liczbę dokumentów.

Optymalizacja procesów sprzedaży i zarządzanie klientami

tomCRM posiada moduł wspierania sprzedaży i zarządzania klientami. Dzięki funkcjom zarządzania ofertowaniem, lejkiem sprzedaży oraz celami sprzedaży pozwala na odpowiednią organizację pracy, gromadzenie danych i monitorowanie pracy handlowców.  Moduł klientów pozwala na tworzenie kartoteki klienta i gromadzenie najważniejszych informacji typu: listy osób kontaktowych, uczestników szkoleń, notatek, złożonych ofert i zadań związanych z aktywnością pracownika.

Zarządzanie budżetem i monitorowanie rentowności szkoleń

Aplikacja do zarządzania szkoleniami to nie tylko lista szkoleń i uczestników. Dzięki modułowi finansów użytkownicy mogą rejestrować wydatki planowane i poniesione z podziałem na rodzaj i typ kosztu dla każdego szkolenia oddzielnie lub przypisywać je do projektu szkoleniowego (grupa szkoleń). Tak zgromadzone dane pozwalają to na monitorowanie rentowności szkolenia i w prosty sposób określania marży.  Moduł pozwala na filtrowanie  i generowanie zestawień do dalszej analizy danych co ułatwi podejmowanie decyzji.

Efektywne układanie grafiku szkoleń

Dzięki grafikowi szkoleń w prosty sposób możesz monitorować zajętość sali lub trenera. Każdy status szkolenia posiada własny kolor co pozwala w prosty sposób odróżniać pozycje w grafiku. W kalendarzu możesz korzystać z metody „przeciągnij i puść” aby w szybki sposób zmienić terminy szkoleń.

Proste zarządzanie uczestnikami i rezerwacjami

Uczestnik dodany do szkolenia jest jednocześnie przypisany do Klienta. W ten sposób buduje się bazę uczestników, którą można wykorzystać w kolejnym przypisaniu uczestnika do innego szkolenia. Wybór z listy odbywa się błyskawicznie, bez ponownego wpisywania danych osobowych i kontaktowych. Dzięki temu tworzy się również historia obecności uczestnika.

Praca wielu użytkowników

Każdy Użytkownik może posiadać odrębne uprawnienia do własnych lub wszystkich danych zgromadzonych w poszczególnych modułach tomCRM. Moduł pozwala tworzyć grupy uprawnień np. dyrektorzy, trenerzy, handlowcy, do których przypisywani są Użytkownicy.