Sale i trenerzy

Zarządzaj salami
  • Zarządzaj własną bazą sal szkoleniowych (dane kontaktowe, wyposażenie, opis) 
  • Przeglądanie i filtrowanie sal szkoleniowych
  • Przypisuj sale do szkolenia 
  • Monitoruj zajętość sal na grafiku 
Zarządzanie listą sal - Aplikacja do zarządzania szkoleniami
Zarządzaj trenerami
Zarządzanie trenerami - Aplikacja do zarządzania szkoleniami
  • Zarządzaj własną bazą trenerów (opis, dane kontaktowe, forma współpracy) 
  • Przeglądanie i filtrowanie listy trenerów  
  • Przypisuj trenerów do szkolenia – sprawdzanie zajętości online
  • Przeglądaj grafik zajętości