Dostosowanie

Konfiguracja

Możesz dowolnie konfigurować aplikację:

  • Statusy rezerwacji
  • Rodzaje, statusy szkoleń
  • Etapy sprzedażym listy produktów
  • Nazwy statusów i priorytetów zadań
  • Typy i rodzaje kosztów 
  • Źródła pozyskania klientów 
  • Format daty i czasu 
  •  Domyślna waluta 
CRM dla firm szkoleniowych