Zarządzanie kosztami i budżetem

Zaplanuj koszty szkolenia lub projektu

Zarzadzanie kosztami szkolenia
Dzięki modułowi finansów ustalaj budżet i rejestruj poniesione wydatki według rodzaju i typu kosztów
dla szkolenia lub projektu szkoleniowego. Analizuj wydatki dla dowolnego szkolenia korzystając z
wyszukiwarki i filtrowania.

tomCRM ułatwia pracę: koszty przypisane do projektu automatycznie rozdzielane są na szkolenia
należące do tego projektu.

Monitoruj rentowność szkoleń.

Rejestruj poniesione koszty

Możesz zdefiniować typy i rodzaje kosztów. Dzięki temu uzyskasz przejrzysty podział wprowadzonych kosztów.

Koszty możesz podzielić na budżetowe czyli zaplanowane i rzeczywiste poniesione. Dzięki takiemu podziałowi możesz analizować poniesione koszty.

Koszty planowane i poniesione w szkoleniu - Zarządzanie finansami

Monitoruj rentowność szkoleń

Rentowność szkolenia
Dla szkolenia lub projektu szkoleniowego możesz analizować wydatki korzystając z wyszukiwarki i filtrowania. W zestawieniu z przychodami w prosty sposób analizujesz rentowność szkoleń.

Bezpłatna wersja demonstracyjna na 14 dni