ENNOVA wdrożyła autorskie rozwiązanie CRM https://www.tomcrm.pl w firmie szkoleniowej OSEC oraz OMEC.

Na potrzeby projektu, tomCRM został rozbudowany o nowe funkcjonalności i dostosowany do potrzeb firmy oraz specyfiki działań sprzedażowych i obsługi klienta.

Prace wdrożeniowe CRM były prowadzone od grudnia 2011 r. do marca bieżącego roku.
W ramach prac został również zaprojektowany nowy interfejs aplikacji oraz opracowane
zostały nowe funkcjonalności, dostępne również w wersji online tomCRM.

tomCRM to CRM online z opcją instalacji na własnym serwerze.
Funkcjonalność tomCRM wspomaga przede wszystkim zarządzanie klientami, sprzedażą i zadaniami. Posiada także rozbudowane funkcje do zarządzania wydarzeniami, uczestnikami i rezerwacjami.

OSEC prowadzi specjalistyczne szkolenia z zakresu systemów operacyjnych, baz danych, które dostosowane są do potrzeb branży informatycznej.

OMEC tworzy grupa doświadczonych trenerów specjalizujących się w zagadnieniach zarządzania przedsiębiorstwami prowadząca szkolenia z zarządzania projektami z użyciem metodologii PRINCE2®, MSP®, MoP™, P3O®, M_o_R® i ITIL®.