Moduł Wydarzenia

 • Na liście uczestników
  • Możliwość szybkiego wprowadzenia nr faktury
  • Obok przychodu za uczestnictwo również prezentacja informacji o przychodzie ze sprzedaży dodatków szkoleniowych

Moduł Klienci

 • Podczas dodawania Osoby Kontaktowej, wpisanie nieistniejącego Stanowiska tworzy od razu nowe stanowisko

Moduł Sprzedaży

 • W szczegółach Sprzedaży pokazujemy
  • listę zadań do wykonania przypisanych do tego klienta
  • listę celów sprzedażowych, które realizuje sprzedaż
  • statystyki aktywności wg typów zadań dla tej sprzedaży
 • Poprawki w wykresach w widoku Sprzedaży
 • Oznaczenie na przycisku „Filtruj” o wybranych filtrach

Interfejs

 • Listy wyboru z załadowanymi pozycjami we wszystkich formularzach aplikacji
 • Usprawnienia interfejsu, aby wszystko było czytelniejsze