Mistrzostwa mistrzostwami ale my dbamy aby tomCRM był coraz lepszy i usprawniał wam pracę.
Przez cały czerwiec pieczołowicie pracowaliśmy nad usprawnieniem obecnych funkcji ale też dodaliśmy kilka nowych.

1. Nowe avatary!

Jeśli użytkownik nie posiada zdjęcia otrzyma ładny, kolory avatar ze swoimi inicjałami.

2. MODUŁ KLIENCI

 • Na liście nowe kolumny z informacją ile zadań czeka na wykonanie w ramach całego klienta oraz ile mamy otwartych sprzedaży.
 • Na liście kontaktów można zaznaczyć osoby gwiazdką, np. specjalnych, vipów
 • W okienku dodawania kontaktu można wpisać dowolne stanowisko jeśli nie znajduje się ono na liście. w ten sposób powstanie nowe stanowisko do wyboru na przyszłość.

3. MODUŁ UCZESTNICY

 • Kilka zmian w formularzu dodawania uczestnika
 • Możesz w jednym miejscu dodać od razu klienta i osobę kontaktową a jednocześnie uczestnika na szkolenie.
 • W polu Klient możesz wpisać nową nazwę klienta, który zostanie dodana przy zapisaniu formularzu
 • W polu Osoba możesz wpisać imię i nazwisko nowej osoby kontaktowej która zostanie dodana przy zapisaniu formularzu

4. MODUŁ WYDARZENIA

 • Powiadomienia email – od teraz możeszwłączyć automatyczne powiadomienia email do uczestników, trenerów, opiekunów szkoleń oraz korzystać z szablonów email, które możesz personalizować
 • Od teraz możesz tworzyć listę zadań (checklistę) do wykonania w ramach wydarzenia.
 • Możesz przypisać osoby kontaktowe do wydarzenia aby wiedzieć z kim kontaktować się w sprawie uczestników z danej firmy. Opcja dostępna w zakładce Szczegóły Wydarzenia
 • W szczegółach szkolenia pokazujemy od teraz przychody i koszty wydarzenia na jednym wykresie
 • Na liście wydarzeń prezentujemy miejsce szkoleniowe oraz listę zadań do wykonania.

5. MODUŁ SPRZEDAŻY

 • Przy etapie każdej sprzedaży pokazujemy przydatną informację do podejmowania dalszych decyzji, jest to ilość dni w jakiej jest dana sprzedaż

6. MODUŁ REZERWACJA SAL

Nowy moduł już jest!
Dostępny poza pakietami abonamentowymi w rozliczeniu za liczbę sal, która ma być zarządzana za pomocą tego modułu.

Przypominamy, że zawsze możesz wykorzystać „Miejsca szkoleniowe”. Jest to baza miejsc w których organizujesz szkolenia. Również do wykorzystania w wydarzeniach.