Moduł Wydarzenia

  • Szybkie dodanie uczestnika – od teraz możesz przypisać uczestnika do wydarzenia nawet jeśli nie ma jego wpisanego w pracownikach klienta
    Po dodaniu uczestnika, automatycznie stworzy się również taki pracownik w kartotece danego Klienta.

Moduł Klienci

  • Integracja z GUS – teraz po wprowadzeniu NIP możesz automatycznie pobrać dane firmy z GUS

Interfejs

  • Opcja zwijania/rozwijania ramek ze statysykami w widoku Moja Sprzedaż